Psychotherapiepraktijk Overtoom
HOME | INFO | SOORT KLACHTEN | METHODEN | EFFECT | FINANCIňN | AANMELDEN | LINKS | CONTACT

Enkele opmerkingen over effect en duur van psychotherapie

-Soms is het probleem waarmee mensen zich melden niet eens zo ingewikkeld. Een paar keer goed doorpraten over het het onderwerp is dan voldoende en voor hen die niet meer zoeken dan dat is daarmee de therapie afgelopen. Een verwijzing naar een psychotherapeut was vroeger gebruikelijk, tegenwoordig bestaan er zgn. "praktijkondersteuners" bij de huisarts. Verder zijn er ervaren psychotherapeuten die als coach snel en efficient kunnen werken.
-TherapieŽn die vijf tot twaalf maanden duren.
De meeste therapieŽn van de psychotherapiepraktijk vielen in deze klasse. In deze therapieŽn komt aanzienlijk meer ter sprake dan alleen de aanmeldingsklacht. Of anders gezegd, de aanmeldingsklacht is dermate impliciet verweven met belangrijke leefgebieden -en werk, en thuis- dat een meer omvattende analyse noodzakelijk is.
-TherapieŽn van een jaar en langer.
Ook, en vooral, bij therapieen van een of meerdere jaren betreft het problemen die zich al vele jaren op meerdere gebieden tegelijkertijd uitdrukken. Gegeven een voldoende gemotiveerde cliŽnt heeft het zeer wel zin daar een langere periode aan te wijden.

Het effect van psychotherapie
Het effect van psychotherapie is de laatste decennia onderwerp geweest van vele honderden kritische studies. Alles bij elkaar opgeteld moet de conclusie zijn: Psychotherapie helpt! Niet zoveel als sommige idealisten gehoopt hadden, maar zeker meer dan het “niets” dat bepaalde pessimisten geopperd hebben. Het is duidelijk dat “succes” voor de cliŽnten van verschillende categorieen iets heel verschillends kan betekenen. Voor een cliŽnt impliceert “succes” soms het ontwikkelen van een geheel nieuwe levensstijl; voor een cliŽnt die kort in therapie is, is dat b.v. het besluit om toch maar bij een andere baas te gaan werken. Het effect van de therapie is natuurlijk niet altijd zo optimaal als men zich wensen wou. Vele factoren spelen daarbij een rol, we noemen er twee: De cliŽnt en de therapeut.

Sommige cliŽnten zijn wel erg minimaal gemotiveerd, niet om van hun klachten af te komen, maar wel om dat te doen via de weg van het beschouwen van- en het aanbrengen van veranderingen in- het eigen functioneren. Op cruciale momenten haakt de betrokkene steeds weer af, “vergeet” de therapie-afspraken of bedenkt dat alle problemen toch waarschijnlijk het gevolg zijn van een gebrekkig functionerend lichaam en maakt de zoveelste afspraak met een medisch specialist.

Ook therapeuten kennen hun tekortkomingen, begrijpen soms te laat waar de schoen wringt; ergeren zich waar juist begrip nodig was, enz. D.m.v. supervisie, intervisies en door het bijhouden van literatuur e.d. wordt getracht het belang van deze factor zo gering mogelijk te doen zijn.

Psychotherapiepraktijk Overtoom