Psychotherapiepraktijk Overtoom
HOME | INFO | SOORT KLACHTEN | METHODEN | EFFECT | FINANCIňN | AANMELDEN | LINKS | COACHING

Psychotherapie en Coaching

De klachten en problemen zoals in de vorige pagina aangeduid, kunnen op verschillende wijze aangepakt worden. Hieronder vindt u een beschrijving van een aantal hoofdgroepen
 
Coaching
Coaching vraagt van de cliŽnt het onder woorden brengen van datgene wat een bepaalde situatie voor hem of haar betekent. Het aldus doorpraten van situaties op werk, in de thuissituatie enzovoorts leidt tot de ontwikkeling van het gevoel, grip en kijk op de situaties en van daar tot het nemen van beslissingen die een aangename toekomst meer waarschijnlijk maken. De interventie van de coach is vooral bedoeld om de cliŽnt uit te nodigen - waar nodig aan te sporen - tot zelfexploratie en het doen van keuzen waarbij de mogelijkheden van de cliŽnt optimaal gebruikt worden.

Psychoanalytische Psychotherapie
In deze therapievorm worden de problemen die de cliŽnt in het dagelijks leven ervaart in verband gebracht en geillustreerd met situaties uit het verleden of problematische fases in de therapie zelf. De crux van de behandeling berust op de bevinding dat het gedrag van mensen in sommige situaties- niet gestuurd wordt door de kansen en mogelijkheden die in zijn omgeving liggen maar- nog steeds bepaald kan worden door ervaringen en rolpatronen uit het verleden. In de therapie wordt dieper ingegaan op de zich steeds herhalende problemen en getracht te komen tot een beter begrip van gedeeltelijk bewuste of onbewuste samenhangen. Het aldus toegenomen zelfinzicht maakt de weg vrij naar een positiever zelfbeeld en een toekomst met meer keuzevrijheid.
 
Clientgerichte Psychotherapie
Een gesprekstherapie die enigszins vergelijkbaar is met de vorige therapiesoort, maar die meer accent legt op het ”hier en nu” en minder op de analyse van de vroege jeugdervaringen van cliŽnten. Het helpende van deze methode ligt in het onder woorden brengen door de cliŽnt van datgene wat een bepaalde probleemsituatie voor hem of haar betekent. Het aldus doorpraten van situaties op werk, in de thuissituatie enz. moet leiden tot de ontwikkeling van het gevoel, grip en kijk op de situaties en van daar tot het nemen van beslissingen die een aangename toekomst meer waarschijnlijk maken. De interventie van de therapeut is vooral bedoeld om de cliŽnt uit te nodigen - waar nodig aan te sporen - tot zelfexploratie en het doen van keuzen waarbij de mogelijkheden van de cliŽnt optimaal gebruikt worden. 
Van de client wordt in deze therapievormen een interesse in zichzelf en interacties met anderen verwacht.

Emotion Focused Therapy
Te beschouwen als het totaal van de uit de client-centered therapievorm afkomstige praktische en doelgerichte toepassingen, waarbij onder andere het herkennen van emotionele reacties op situaties en relaties centraal staat.