Psychotherapiepraktijk Overtoom
HOME | INFO | SOORT KLACHTEN | METHODEN | EFFECT | FINANCIňN | AANMELDEN | LINKS | CONTACT


De Geschiedenis:

Aanvankelijk – eind 1984 – was de praktijk vooral bedoeld als een eerstelijnspraktijk voor korte series gesprekken tot ongeveer 8 zittingen. De ervaring leerde dat therapieŽn van deze duur vaak onvoldoende waren om klachten te verhelpen, bovendien zochten veel mensen een therapie waarin aandacht geschonken werd aan de achtergrond, de ontstaansgrond van de klachten. Nieuwe vergoedingsregelingen maakten later ook langere trajecten mogelijk.

De cliŽnten van de praktijk werden voor een deel verwezen door hun huisartsen, een deel zocht op het internet en maakte zelf een afspraak. De praktijk kende een aantal vaste verwijzers en een aantal artsen die af en toe verwezen. Voor de huisarts was een praktijk als deze een aanvulling op het aanbod van de op enkelvoudige klachten gerichte en via behandelprotocollen werkende instituten.
Ook voor cliŽnten -al dan niet door een huisarts verwezen- is de vrijgevestigde psychotherapeut een aantrekkelijke mogelijkheid: De vrije keuze; het niet-psychiatrische van de (psycholoog-) psychotherapeut, de grotere privacy.

De cliŽnten van de praktijk kwamen niet alleen uit het gebied “Oud west”, maar uit alle delen van de stad en soms uit de omgeving van Amsterdam: Amstelveen, Haarlem, Zaandam e.d.

Mensen met luxeproblemen meldden zich zelden, voor mensen in een acute crisis was de praktijk niet het meest geschikte adres. In geval van twijfel of nood was er voor de clienten van de praktijk een vaste psychiater beschikbaar voor consultatie of eventueel wenselijke medicamenteuze begeleiding. De cliŽnten van deze praktijk bestonden, resulterend, uit de groep cliŽnten die -generaliserend gesproken- goed toegankelijk waren voor gewone ambulante psychotherapie.

Psychotherapiepraktijk Overtoom