Psychotherapiepraktijk Overtoom
HOME | INFO | SOORT KLACHTEN | METHODEN | EFFECT | FINANCIňN | AANMELDEN | LINKS | COACHING

Psychotherapie of Coaching, soort klachten


Stemmingsklachten: Psychotherapie
Een deel van de cliŽnten voelt zich vooral depressief, worstelt met minderwaardigheidsgevoelens en schuldgevoelens, is moe, overgevoelig voor reacties van anderen, cijfert zichzelf weg, leeft vnl. voor de ander e.d. Deze klachten zijn vaak structureel of terugkerend.
Stemmingsklachten: Coaching
Sommige stemmingsklachten zijn reacties op een gebeurtenis of toestand. Soms betekent het verlies van een ouder of partner meer dan alleen maar je verdriet verwerken en doorgaan en moet er eerst helderheid komen over die relatie voor je afscheid kan nemen.

Problemen in de omgang met anderen: Coaching
Tot deze klachten horen: Twijfel over de partnerkeuze, problemen in de communicatie met de partner, problemen rondom scheidingen, problemen in de omgang met collega's of de gezagsverhoudingen op het werk.
Problemen in de omgang met anderen: Psychotherapie
Wanneer de problemen zich over langere tijd en verschillende relaties herhalen kan er sprake zijn van meer structurele problematiek. Dit geldt bijvoorbeeld voor problemen die mensen hebben mbt het aangaan van relaties, het losmaken uit relaties en het instandhouden van relaties. Mensen die zich aanmelden met deze klachten doen dat omdat ze na verloop van tijd tot de slotsom zijn gekomen dat er iets aan het eigen functioneren schort. Zij willen in een therapie een oplossing vinden voor de vaak al langer bestaande problemen.

Zelfwaarderingproblematiek: Coaching of Psychotherapie
De zelfwaardering speelt een belangrijke rol in menselijke interacties en daarmee in veel van de problemen waarmee mensen zich aanmelden. Coaching is vooral nuttig wanneer we moeten werken met moeilijke mensen en negatieve interacties. Psychotherapie is geindiceerd wanneeer de problemen met zelfwaardering deel uitmaken van bijvoorbeeld een depressie of angststoornis.

Omgaan met een ernstige ziekte: Coaching
Een ziekte als bijvoorbeeld kanker kan al lang voor de diagnose door extreme vermoeidheid een enorme druk leggen op relaties en verregaande gevolgen hebben voor iemands werkende leven. Op zulke momenten kan professionele steun voorkomen dat iemand in een negatieve spiraal terechtkomt.

Somatische klachten
Een vrij grote groep cliŽnten is op de een of andere manier in de werksituatie vastgelopen, ze hebben last van “werkstress”, zijn moe, knappen niet meer op van een week-end ontspanning en zien op tegen iedere afspraak of verplichting.
De een wil via psychotherapie iets doen aan de oorzaken van de problemen. Anderen rapporteren enkel lichamelijke klachten waarvoor - ook na uitgebreid onderzoek door specialisten - geen organische oorzaak gevonden kan worden. Te denken valt aan hyperventilatie, maagpijn, hoofdpijn, vermoeidheid e.d.. De veronderstelling is dan dat de oorzaak “psychisch” is.

In veel gevallen is er sprake van overlappende en elkaar versterkende problematiek: Iemand heeft b.v. last van minderwaardigheidsgevoelens, probeert die te compenseren door op kantoor lang en hard te werken, waardoor de betrokkene ruzie met zijn partner krijgt omdat hij nooit thuis is; door de toegenomen spanning kan betrokkene zijn werk slechter aan, begint fouten te maken; deze ontwikkeling is niet bevorderlijk voor het zelfvertrouwen; een negatieve spiraal, kortom, die de betrokkene na korte of langere tijd bij de huisarts doet belanden vanwege b.v. hoofdpijn en trillende handen, in- en doorslaapklachten.

Identiteits- en levensfaseproblematiek: Coaching
Dit zijn naast relatie- en werkgerelateerde problematiek of rouwverwerking gebieden die niet langer behoren tot de "verzekerde zorg", althans voor zover de problemen niet structureel/chronisch van aard zijn.

Angstklachten: Psychotherapie
Hiertoe behoren bijvoorbeeld sociale angst, geremdheid, voortdurende bezorgdheid, faalangst, risico's van afwijzing of mislukking vermijden, zich altijd subassertief opstellen, of in de privťsfeer, zoals angst voor intimiteit. Soms komen angst en vermijdingsgedrag al erg lang voor in belangrijke situaties en hebben daarmee een erg remmend effect op iemands ontwikkeling.